1. pl
  2. en

"Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience," (Col 3:12)

Grupa modlitewna pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych i Świętego Michała Archanioła 

Polecane

12 March 2024
O Virgin Mother of God, we fly to your protection and beg your intercession against the darkness and sin which ever more envelop the world and menace the Church. Your
09 March 2024
Mk 12: 28-34 One of the scribes, when he came forward and heard them disputing and saw how well he had answered them, asked him, “Which is the first of
08 March 2024
Lk 4: 24-30 Jesus said to the people in the synagogue at Nazareth: “Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell
07 March 2024
Jn 2: 13-25 Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as
07 March 2024
Lk 15:1-3,11-32 Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying,"This man welcomes sinners and eats with them."
21 January 2024
Mk 3:20-21 Jesus came with his disciples into the house.Again the crowd gathered,making it impossible for them even to eat.When his relatives heard of this they set out to seize

Ostatnio dodane

Matko Boża, Wspomożycielko i Przewodniczko nasza,

 

Przynagleni twoim szczególnym, pełnym Matczynej troski o dobro każdego człowieka wezwaniem, wsparci pomocą łaski Bożej, przychodzimy przed Twój Cudowny Jasnogórski Obraz, aby w pełnym ufności zawierzeniu, poświęcić się Bogu i Tobie w modlitewnej służbie drugiemu człowiekowi.

 

Jako Wstawiennicy Modlitewni, przepełnieni troską o dobro każdego człowieka, pragniemy oddać nasz czas, nasze siły i talenty, by móc wyjednywać łaski tym, którzy potrzebują modlitewnego wsparcia w cierpieniach i trudach codziennego życia.

 

Świadomi własnej słabości i kruchości uciekamy się Matko pod Twoje wstawiennictwo prosząc, byś uczyniła każdego i każdą z nas narzędziem Bożego działania w świecie ogarniętym niewiarą, nienawiścią i przemocą.

 

Pomóż nam najpierw tej łaski strzec w naszych sercach, byśmy przez regularną spowiedź i Komunię Świętą, trud codziennego zmagania się o dobroć i miłość, ponoszone wyrzeczenia i ofiary, stali się godni powierzonej nam misji.

 

Wiemy Maryjo, że sami z siebie jesteśmy słabi i niestali w duchowych wysiłkach, dlatego wzywamy pomocy św. Michała Archanioła.

 

Św. Michale Archaniele, swoim potężnym wstawiennictwem i przemożną opieką utwierdzaj jedność i wzajemną miłość w naszej modlitewnej wspólnocie. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa i zakusy złego ducha, które mogłyby nas podzielić i osłabić w naszej misji miłości.

 

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych - módl się za nami

Św. Michale Archaniele - módl się za nami

"Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20)

© Milosierni.com 2024

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience," (Col 3:12)  

 Email:
Message:
SeND
SeND
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!