1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

07 listopada - Trzeci dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Trzeci

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

"Wszystko sprowadza się więc do tego, by znaleźć łatwy sposób otrzymania od Boga łaski koniecznej do tego, by stać się świętym; i tego właśnie chcę [ciebie] nauczyć. I twierdzę, że aby znaleźć łaskę Bożą, trzeba znaleźć Maryję. Ponieważ: 1. Tylko Maryja znalazła łaskę [u] Boga, i dla siebie samej, i dla każdego pojedynczego człowieka. Patriarchowie i prorocy, wszyscy święci starego prawa nie mogli znaleźć tej łaski. 2. To Ona dała istnienie i życie Twórcy wszelkiej łaski i dlatego nazywana jest Matką Łaski, „Mater Gratiae”. 3. Bóg Ojciec, od którego pochodzi, jako z głównego źródła, każdy dar doskonały i każda łaska, dając Jej swojego Syna, dał Jej wszystkie swe łaski; tak że, jak mówi św. Bernard, wola Boża została Jej dana w Nim i z Nim."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi 6-9, Warszawa, s. 21-23.

 

 

Muszę powiedzieć, że szczerze zazdroszczę kobietom tego, że Bóg przyszedł przez kobietę. Szkoda, że jaki facet nie zaszedł w ciążę, choć wielu facetów tak dziś wygląda. Przecież Jezus mógł przyjść na ten świat w bardziej niekonwencjonalny sposób, z pominięciem udziału człowieka. Tak się jednak nie stało. On chciał stać się jednym z nas i uczynił to przechodząc przez łono kobiety, najdelikatniejsze i najpiękniejsze. Czemu Bóg wybrał kobietę? Ze względu na jej delikatność, czystość, wrażliwość, ufność. Zobaczmy w Maryi jak bardzo Bóg zaufał człowiekowi, jak bardzo go wywyższył. Myśląc o tej konferencji przyszło mi na myśl takie porównanie: Maryja stała się oknem, przez które mogliśmy zobaczyć, usłyszeć i poczuć Boga. Przez Nią ukazała się Boża łaska, która każdemu z nas dała nową nadzieję, Maryję zaś z prostej dziewczyny uczyniła Matką Bożą. Bóg dał Jej nową tożsamość nie zmieniając Jej prostoty, nie burząc nawet na chwilę Jej głębokiej pokory. Na Maryję patrzymy odtąd zawsze przez pryzmat Jezusa. I tak samo patrzy Bóg na ciebie. Ta tożsamość jest także twoją tożsamością, a jest nią rodzenie innych dla Boga, dawanie innym Boga. Masz stać się oknem, przez które inni będą mogli dostrzec Boga, masz dać im Boga. To jest twoje pierwsze i najważniejsze zadanie, jakie Bóg powierza dziś tobie, to twoja największa odpowiedzialność: mówić Bogu nieustannie TAK, postawić się w miejscu Tej, która daje Boga, ale wciąż pozostaje kim? POKORNĄ SŁUŻEBNICĄ Pana, POKORNĄ NIEWOLNICĄ Pana.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

 

Pragnienia serca trzeba badać i je powściągać

"Pan: Synu, konieczne jest, byś się jeszcze w wiele rzeczy nauczył, których dotychczas jeszcze się dobrze nie wyuczyłeś.

Sługa: Których to rzeczy, Panie?

Pan: Byś swoje pragnienia ustawiał całkowicie według mojego upodobania. Byś nie był miłośnikiem samego siebie, lecz chciwie usiłował spełniać moją wolę. Pragnienia często cię zapalają i gwałtownie nakłaniają, lecz zważ, czy bardziej porusza cię moja cześć czy twoja korzyść? Jeśli Ja wchodzę w rachubę, będziesz bardzo zadowolony, cokolwiek zarządzę, Jeśli zaś kryje się coś z własnego pożądania, to właśnie to ci przeszkadza i ciąży.

Strzeż się wiec, byś zbyt nie polegał na wcześnie zrodzonym, bez narady ze mną pragnieniu, żeby potem to, co z początku podobało się i za czym jako za czymś lepszym uganiałeś się, nie przestało się podobać i żebyś tego nie żałował. Nie należy bowiem zaraz iść za wszelkim uczuciem, które wydaje się dobre, jak również nie należy od razu uciekać od wszelkiego przeciwnego uczucia.

Wypada czasem ujarzmiać także dobre pragnienia i dążenia, byś nie popadł w roztargnienie przez natarczywość umysłu. Byś nie rodził zgorszenia dla innych wskutek braku karności lub także byś przez opór ze strony innych ludzi nie popadł nagle w niepokój, nie poczuł się bez znaczenia.

Niekiedy zaś należy użyć siły i mężnie sprzeciwić się pożądaniu zmysłowemu i nie zważać na to, czego chciałoby ciało, a czego nie chciałoby, lecz o to raczej zabiegać, by nawet nie chcąc podporządkowało się duchowi.

I tak długo powinno być karcone i zmuszane, by było podporządkowane służbie, dopóki nie będzie gotowe na wszystko, dopóki nie nauczy się zadowalać niewieloma rzeczami i cieszyć się z rzeczy prostych i nie szemrać tez przeciw czemuś niewygodnemu."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 11, s.157-159

 

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!