1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

Nowenna do Dzieciątka Jezus 

16-24 grudnia

13 grudnia 2023
Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze
13 grudnia 2023
Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten
13 grudnia 2023
Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze
13 grudnia 2023
O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzewie, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie,
13 grudnia 2023
Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź
13 grudnia 2023
Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy
13 grudnia 2023
Przyjdź, Panie Jezu, i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała
13 grudnia 2023
Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca
13 grudnia 2023
O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między

Modlitwy wspólne na każdy dzień nowenny:

 

Boże, Ty co roku uweselasz nas oczekiwaniem naszego odkupienia; dozwól, abyśmy przyjmując radośnie Twojego Jednorodzonego Syna jako Dziecię i Zbawiciela, mogli Go bez trwogi oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia, Pan nasz, Jezus Chrystus, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Dzieciątko Boże, prawdziwy Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami.

Dzieciątko Boże, najmilszy Synu Maryi Panny,

Dzieciątko Boże, najpiękniejszy spośród synów ludzkich,

Dzieciątko Boże, największy miłośniku ludzi,

Dzieciątko Boże, niepokalany Baranku za grzechy świata,

Dzieciątko Boże, nauczycielu świętości,

Dzieciątko Boże, oczekiwanie wszystkich narodów,

Dzieciątko Boże, przyjacielu ubogich i maluczkich,

Dzieciątko Boże, dawco wszelkiego błogosławieństwa,

 

Aby wszystkie narody Ciebie poznały i w Ciebie uwierzyły,  - spraw to, o Jezu, Dzieciątko Boże.

Aby Twój pokój z nieba cały świat napełnił Abyśmy we wszystkim Twej chwały gorliwie szukali,

Abyśmy z dziecięcą prostotą Tobie we wszystkim ufali,

Abyśmy Ciebie wiernie naśladowali w pokorze i cichości,

Abyśmy służyli Tobie w czystości serca,

Abyśmy szli za Tobą z radością w doskonałym ubóstwie,

Abyśmy przełożonych naszych z wiarą i ochotnie słuchali,

Abyśmy Ciebie z całego serca miłowali teraz i na wieki,

 

P. A Słowo stało się ciałem.

W. I zamieszkało między nami.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który się objawiasz maluczkim, spraw, prosimy, abyśmy uwielbiając z należną czcią tajemnice Dzieciątka Jezus i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do królestwa niebieskiego, obiecanego maluczkim. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Za: https://www.sluzebniczki.pl/news,nowenna_do_dzieciatka_jezus_1624_grudzien,1462.html

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!