1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Tydzień 3 okresu II

Poznanie Jezusa Chrystusa  

04 grudnia 2023
AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI WEDŁUG ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORTA O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Twego Ojca w wieczności
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Dwudziesty siódmy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Dwudziesty ósmy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Dwudziesty dziewiąty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Trzydziesty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Trzydziesty pierwszy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Trzydziesty drugi W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
27 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Jezusa Chrystusa Dzień Trzydziesty trzeci W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty pierwszy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty drugi W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty trzeci W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty czwarty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty piąty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
20 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie Najświętszej Dziewicy  Dzień Dwudziesty szósty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Trzynasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Czternasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Piętnasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Szesnasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Siedemnasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Osiemnasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca
15 listopada 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi Siedem dni na poznanie samego siebie Dzień Dziewiętnasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca

Tydzień 1 okresu II  

Poznanie Samego Siebie

 

Akt zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

Ci, którzy zechcą podjąć to szczególne nabożeństwo, które nie zostało ustanowione jako bractwo, jakkolwiek należałoby sobie tego życzyć, powinni najpierw - jak powiedziałem w pierwszej części tego przygotowania na panowanie Jezusa Chrystusa - poświęcić co najmniej dwanaście dni na pozbycie się ducha tego świata, sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa, potem zaś poświęcić trzy tygodnie na to by napełnić się Jezusem Chrystusem przez Najświętszą Dziewicę.

 

Ludwik Maria Grignion de Montfort, "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" 227, Warszawa, 2018, s. 257. 

Zachęcamy wszystkich do uroczystego Aktu zawierzenia siebie Jezusowi poprzez ręce Maryi.  Dokonamy tego samodzielnie w dniu 8 grudnia a podczas naszego następnego dnia skupienia złożymy nasze zawierzenia na ołtarzu.

 

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort żyjący w latach 1673 -1716 we Francji, napisał trwający 33 dni program przygotowania się do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi.

33 dni przygotowania są podzielone na dwa okresy. Pierwsze 12 dni przeznaczone są na odrywanie się od ducha tego świata, aby lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i dzięki temu zbliżyć się do Niego. Kolejne 21 dni jest  przeznaczone na poznanie tajemnic Chrystusa i Maryi.

 

Zaczynając od 5 listopada kolejne 33 dni wiążą się z codzienną modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów z „Naśladowania Chrystusa” Tomasza à Kempis, „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi” czy innych dziel św. Ludwik Maria Grignion de Montfort oraz rozważań na temat Maryi - Matki Boga specjalnie przygotowanych  dla naszej grupy przez ojca Marcina Ćwierz, OSPPE . Prócz tego wskazane jest wierne odmawianie modlitw, codzienny rachunek sumienia, w miarę możliwości uczestniczenie we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świętej oraz codzienne rozmyślanie, które powinno trwać od 10 do 30 minut.  

 

8 grudnia zawierzymy się prywatnie, najlepiej po przyjęciu Komunii Świętej tego dnia przez odmówienie aktu zawierzenia. Jeżeli tego dnia nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej, należy pomodlić się w kościele lub w kaplicy, a następnie odmówić akt zawierzenia.

30 października 2023
  Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Pierwszy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Drugi W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Trzeci W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Czwarty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Piąty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Szósty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Siódmy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Ósmy W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Dziewiąty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Dziesiąty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Jedenasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w
30 października 2023
Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA Dzień Dwunasty W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w

Tydzień 2 okresu II

Poznanie Najświętszej  Dziewicy  

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!