1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

09 listopada - Piąty dzień przygotowania do zawierzenia 

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Piąty

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

"Nie ma nic równie słodkiego jak poznanie Boskiej Mądrości. Szczęśliwi ci, którzy jej słuchają; jeszcze szczęśliwsi ci, którzy pragną jej i poszukują; ale najszczęśliwsi ci, którzy strzegą jej dróg, kosztują w swym sercu tej nieskończonej słodyczy, jaką jest radość i szczęście wiekuistego Ojca i chwała aniołów."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 10, Warszawa, 2017, s. 27-28.

 

 

 

 

Widziałem kiedyś taką scenę: dwuletnie dziecko zerwało z naszego trawnika kwiatek, żółty mlecz i postanowiło tym kwiatem obdarować Maryję, podchodząc do jej figury. Tak mocno trzymało ten kwiat, że aż połamało łodygę, ale w końcu doniosło go i złożyło pod Matczyne stopy. Scena jak każda inna, nic wielkiego, przecież każdy może złożyć piękniejsze kwiaty przed Matką Bożą. Takie kwiaty zapewne chciałbym złożyć: duży piękny bukiet; w końcu to Maryja. Czy jednak ten połamany kwiatek nic nie znaczył dla Maryi? Gdyby twoje dziecko przyniosło ci taki połamany kwiat, co byś powiedziała? Że jest to najpiękniejszy kwiatek na świecie, a jest nim dlatego, że daje ci go najukochańsza osoba na świecie. Mnie ta scena uwiadomiła czego tak naprawdę Bóg pragnie ode mnie. A wiecie czego najbardziej pragnie? MNIE, pragnie mnie takiego jakim jestem, pragnie ciebie taką jaka jesteś, a jaka jesteś? Na pewno nie taka, jaka chciałabyś być. A jaka chciałabyś być? Jako kobieta, matka, żona, babcia; mąż, ojciec? W scenie zwiastowania Bóg spotyka Maryję taką, jaka była na prawdę: prostą, ufną, zapracowaną dziewczynę, która zapewne nie spodziewała się takiego wyróżnienia. Czy po przybyciu Anioła i słowach powitania Maryja pobiegła do łazienki, zamknęła się w środku i stroiła się na przyjęcie boskiego posłańca? Czy zrobiła sobie makijaż lub wyprasowała sukienkę? Stanęła przed Bogiem taką, jaka była, bo Bóg chciał Ją taką zobaczyć, usłyszeć, poczuć, takiej Jej pragnął. Jakiego życia pragnie ode mnie Bóg, a jakiego życia ja wymagam od siebie? Czy połamany kwiatek mojego życia, który mam w ręce może dla Boga znaczyć więcej niż bukiet, o którym marzę, lecz wiem, że mnie na niego nie stać?

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

Nieuporządkowane skłonności

"Kiedy tylko człowiek dąży do czegoś w sposób nieuporządkowany, zaraz staje się wewnętrznie niespokojny. Pyszny i chciwy nigdy nie zaznają spokoju; pokorny i ubogi duchem pozostają w wielkim pokoju.

Człowiek, który jeszcze niedoskonale umarł dla siebie, szybko jest kuszony i zwyciężany w małych i błahych rzeczach. Człowiek slaby duchem i mało jeszcze uduchowiony, skłonny do zmysłowości, napotyka sporo trudności w zupełnym oderwaniu się od ziemskich pożądań. I dlatego często jest smutny, gdy z nich rezygnuje; gdy napotyka na sprzeciw, nieco się nawet oburza. Jeśli zaś osiągnie to, czego tak pożądał, zaraz czuje ciężar winy w sumieniu; poszedł bowiem za swoja namiętnością, która nic nie pomaga do zdobycia upragnionego pokoju.

Prawdziwy wiec pokój serca leży w stawianiu oporu namiętnościom, a nie w służeniu im. Nie ma wiec pokoju w sercu człowiek cielesnego ani u człowieka oddanego rzeczom zewnętrznym, ale w człowieku gorliwym i uduchowionym."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, I, 6, s.135-138

 

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!