1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

03 listopada 2023

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14)

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».

I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili».

 

2. czytanie (1 J 3, 1-3)

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

 

Mt 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

 

Wszyscy święci, ci z litanii, Biblii, którzy dokonali cudownych czynów, ale także ci, którzy byli prości, tysiące, miliardy nieznanych w historii świata, ale znanych Bogu. podziwiamy ich, ich bohaterstwo wiary. Z niedowierzaniem patrzymy na ich życie i w głębi serca mówimy: Chciałbym być taki jak oni. Chcę być jak św. Jan Paweł II, św. Faustyna, św. Matka Teresa. Czasami myślę o Świętych jakby byli z kosmosu, wyobrażam sobie, że każdy święty jest super bohaterem, doskonałym, bez żadnych słabości. W porównaniu z nimi jestem mały jak mrówka, prawie niewidoczny w ich blasku. Chciałbym być taki jak oni, co to znaczy? Dla Boga nie ma: chciałbym, ale chcę, chcę być taki jak oni. Świętość nie jest produktem zarezerwowanym dla wyjątkowych, nie jest Bożą szczepionką przygotowaną dla wybranych, czyniącą ich życie wolnym od grzechu. Świętość jest zaproszeniem Boga skierowanym do mnie, abym był/a Jego odbiciem w moim codziennym życiu, abym walczył/a o Jego łaski, znosił/a cierpienia i trudności, przełamywał/a swój egoizm i dochowywał/a wierności Bogu w dobrych i trudnych sytuacjach. Jezus mówi o tym w Ewangelii: błogosławieni ubodzy duchem, to znaczy ci, którzy we wszystkim polegają na Bogu; Błogosławieni ci, którzy szczególnie opłakują swoje grzechy i wyznają je szczerze i z żalem; błogosławieni miłosierni, bo nie zamykają swoich serc na biednych i potrzebujących; Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, którzy nie płacą złem za zło, ale potrafią przebaczać nawet wtedy, gdy cierpią. To są rzeczywistości, które definiują świętość. Wkładając je na swoje życie, zrozumiesz, że świętym nie jest ktoś oderwany od ziemi, ale chodzący po niej, stale i cierpliwie zwrócony oczami ku niebu, bo wie, że tam jest jego dom, gdzie czeka Bóg, kochający Ojciec, pełen miłosierdzia i pocieszenia. Czytamy w Liście do Efezjan: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach, gdyż w nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i bez skazy przed Nim. Z miłości przeznaczył nas do przybrania dla siebie przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z łaską swojej woli. Bóg wybrał mnie przed założeniem świata, Bóg wybrał Ciebie na świętość, czy naprawdę słyszysz te słowa? Bóg znał Cię jeszcze przed istnieniem tego świata, to niesamowite, prawda? Powiedz mi bracie i siostro: ile razy zastanawiałeś się nad swoją świętością, nad swoją wyjątkowością w oczach Boga? A teraz drugie pytanie: ile razy myślałeś o swoich grzechach, że jesteś nikim, że Bóg nie wybaczy Twojej słabości? Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, to prawda, ale twoja bezgrzeszność nie może zasłonić twojej świętości, nie może zniewolić twojego pięknego ducha, popychając go w beznadziejność. Nie możesz się poddać. Czy dobrze słyszeliście słowa z drugiego czytania, powtarzam je jeszcze raz: Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi. I rzeczywiście tacy jesteśmy. Słyszysz to? Jesteś dzieckiem Bożym, więc jesteś wielki, więc jesteś podobny do Niego. Staraj się żyć jak święty, a Bóg pomoże ci swoją łaską. Pytanie brzmi: czy chciałbyś, czy chcesz? Spójrzmy na naszą Matkę Maryję, najpiękniejszy przykład świętości. Powiedz nam Maryjo, jak zostać świętymi? Maryja pokazuje nam ręką Jezusa i mówi nam: jeśli chcesz być świętymi, idź za Jezusem, wiesz, jak to zrobić, potrafisz być Mu wierny. Jeśli wybierasz się dzisiaj na groby swoich bliskich, nie zapomnij pomyśleć o swojej wieczności, ale także o swojej świętości. Pomyśl o tym życiu, które przemija i pewnego dnia się skończy. Pomyśl o tym, ponieważ twoja wieczność zależy od tego, jak przeżyjesz to życie. Życzę Wam i mam nadzieję, że w Waszym sercu zawsze będzie ta tęsknota za wiecznością, to pragnienie bycia świętym.

Ojciec Marcin Cwierz, OSPPE

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!