1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

10 listopada -Szósty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Szósty

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

"Bóg ma swoją Mądrość i jest to jedyna i prawdziwa Mądrość, którą powinno się kochać i której powinno się szukać jak wielkiego skarbu. Jednak zepsuty świat także ma swoją mądrość – i powinno się ją osądzić i znienawidzić jako złą i zgubną. Filozofowie również mają swoją mądrość – powinno się nią wzgardzić jako bezużyteczną, a często jako niebezpieczną dla zbawienia."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 74, Warszawa, 2017, s. 82-83.

 

 

To, co uderza w Maryi i widoczne jest przez całe życie, to Jej ogromna prostota i zwyczajność. Proste rzeczy są często najpiękniejsze, a zwykłe rzeczy cieszą nieraz bardziej niż te, które są skomplikowane i drogie. Bóg powołał Maryję w prostych zwyczajnych okolicznościach życia. Została Matką Syna Bożego, choć chwilę wcześniej zapewne zamiatała podłogę, robiła pranie, wsadzała mięso do garnka. Twoje powołanie też kształtuje się w rzeczach prostych, zwyczajnych, które przeżywane z ufnością dają ci wielką radość, szczęście i miłość. I takim/ą pragnie cię mieć Bóg, nie idealnym/ą i wypieszczonym/ą, bo takie coś nie istnieje, lecz zwyczajnym/ą i prostym/ą, pełnym/ą ufności i miłości, otwarcia i cierpliwości, świętą, ale i grzesznicę. Pamiętam jak po obejrzeniu pierwszy raz Pasji (Mela Gibsona), jeden z naszych ojców powiedział: wreszcie zobaczyłem Maryję taką, jaka być powinna: stara, zmarszczona, z brudnymi od pracy rękami, zapadniętymi policzkami i zmęczonymi oczami. Wyglądała jak zwyczajna kobieta, mająca zwyczajne życie, choć będąca Matką Syna Bożego. A ja wyobrażam Ją sobie pod Krzyżem w pięknej lśniącej szacie, z twarzą miss universe. Dlatego tak trudno mi się odnaleźć w Maryi, bo wciąż na Nią patrzę jak na istotę z kosmosu i tak staram się dostosować moje życie. A Bóg tego nie chce. On pragnie, byś przynosiła Mu twoje życie takim, jakie jest, nawet, a może, zwłaszcza kiedy jest złamane cierpieniem, grzechem, słabością, nieprzebaczeniem, brakiem cierpliwości do siebie, męża, żony, dzieci. Bóg pragnie byś w takich momentach nie próbowała na siłę udawać, że wszystko jest dobrze, że dasz sobie radę, gdy wiesz, że nie dasz, bo to cię przerasta, byś nie starała się na siłę sklejać złamanego serca, które tylko Bóg może uzdrowić.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

Przeciwko próżnej i światowej nauce

"Pan: Synu, niech cię nie wzruszają piękne i wytworne słowa ludzkie. „Nie w mowie jest bowiem królestwo Boże, lecz w mocy” (1Kor 4, 20). Słuchaj słów moich, które serca zapalają i oświecają umysły, sprowadzają skruchę i wnoszą rożną pociechę.

Nigdy nie czytaj słowa po to, być mógł wydawać się bardziej uczony lub mądrzejszy. Staraj się umartwiać wady, ponieważ to bardziej ci się przyda niż znajomość licznych trudnych problemów.

Gdy wiele będziesz czytać i poznawać, do jednej przyjdzie ci zawsze powracać zasady. To Ja uczę człowieka nauki i dzieciom udzielam jaśniejszego zrozumienia, niż mogłoby zostać wyuczone przez człowieka. Do kogo Ja mówię, wnet będzie mądry i wiele w duchu postąpi.

Biada tym, którzy o wiele rzeczy ciekawych wywiadują się u ludzi, z o sposób służenia mi mało dbają. Przyjdzie czas, gdy pojawi się nauczyciel nauczycieli, Chrystus, Pan aniołów, by wysłuchać wykładów wszystkich, to jest, by badać sumienia poszczególnych ludzi. A wtedy w światłach będzie badane Jeruzalem i wtedy to, co ukryte w ciemnościach, stanie się jawne. Zamilkną tez argumenty języków.

Ta Ja w mgnieniu oka wynoszę pokorny umysł, by pojął liczniejsze zasady wiecznej prawdy niż ktoś, kto dziesięć lat uczył się w szkołach. Ja uczę bez hałasu słów, bez zamętu poglądów, bez chełpliwości, bez walki na argumenty. To JA uczę gardzić rzeczami ziemskimi, obrzydzać sobie rzeczy teraźniejsze, szukać wiecznych, smakować w wiecznych, uciekać od zaszczytów, znosić zgorszenia, wszelką nadzieję we mnie pokładać, poza mną niczego nie pożądać i ponad wszystko kochać mnie żarliwie.

Ktoś bowiem kochający mnie serdecznie nauczył się rzeczy boskich i mówił rzeczy przedziwne. Więcej postąpił w opuszczeniu wszystkiego niż we wnikliwym studiowaniu rzeczy.

Lecz jednym, mówię prawdy ogólne, innym rzeczy szczegółowe, niektórym słodko ukazuje się w znakach i obrazach, innym zaś w dużym świetle objawiam tajemnice.

Jedno słowo książek, lecz nie wszystkich jednakowo poucza, ponieważ jestem nauczycielem prawdy od wewnątrz, badaczem serca, tym, który rozumie myśli, pobudzam do działań, rozdzielam poszczególnym ludziom według tego, jak uznam za stosowne."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 43, s.135-138

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!