1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

11 listopada -Siódmy dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Siódmy

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

"Ta mądrość świata to całkowita uległość wobec zasad i mód świata; to nieustanne dążenie do wielkości i uznania; to nieustanne i sekretne poszukiwanie jego przyjemności i jego korzyści, nie w sposób ordynarny i krzykliwy poprzez popełnienie jakiegoś gorszącego grzechu, ale w sposób wyrafinowany, zwodniczy i dyplomatyczny; inaczej w oczach świata nie byłaby to żadna mądrość, ale rozwiązłość."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 75, Warszawa, 2017, s. 83-84.

 

 

Bóg chce byś, tak jak Miriam zadawał/a Mu pytania, rozmawiał/a z Nim, wyrażał/a przed Nim swój ból, wątpliwości i przede wszystkim otwarła serce na Jego obecność, którą czujesz i której potrzebujesz zwłaszcza w trudnych momentach twojego życia. Bóg jest Bogiem obecności, każdej obecności, a zwłaszcza tej trudnej, przepełnionej bólem, obojętnością ze strony innych, cierpieniem czy słabością. Czy takie życie też chcesz ofiarować Bogu czy raczej będziesz wszystko upiększać i mówić ze łzami w oczach, że wszystko jest zawsze dobrze i nie ma w ogóle problemów. Bóg kryje się w szarości i zwyczajności życia, które takie pozostaje, ale które też jest piękne, jeśli przeżywane w duchu wiary i zawierzenia. Maryja po przyjęciu Jezusa pod sercem nie zamieszkała w pałacu Heroda, nie przeprowadziła się do Hiltona, nie miała na swoje usługi zastępu aniołów. Wiodła dalej to samo życie, które jeszcze bardziej się skomplikowało, cierpiała, ale już nie sama, gdyż przyjęła do siebie Boga. Też Go przyjmij do siebie i ofiaruj Mu wszystko, co masz i co cię spotka, wszystko, i dziękuj Mu nie za życie, które chciałbyś mieć, lecz które masz, bo chociaż takie zwyczajne, trudne, to jednak wciąż jest piękne, gdyż jest darem Boga, który przenika je swoja obecnością. Ofiaruj Mu swoje powodzenia i niepowodzenia, swoje dobre i złe chwile w relacjach z żoną/mężem i dziećmi, twoje kłótnie, niezgodności charakterów, niesłuchające się i męczące nieraz dzieci, życiowe niepowodzenia i braki, każdą łzę i zwątpienie, które z tym co dobre i piękne tworzą połamany kwiatek twojego życia. Tego kwiatka Bóg nie odrzuci, jeśli dasz Mu go z miłością, bo On patrzy przede wszystkim na ciebie, która Mu to ofiarowujesz.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

 

Przeciw marnym ludzkim sądom

"Synu, zakotwicz swoje serce mocno w Panu i nie obawiaj się ludzkiego sadu, kiedy ci sumienie daje świadectwo, żeś pobożny i niewinny. Dobrze i błogo tak cierpieć. Nie będzie to też ciężkie dla serca pokornego i dla człowieka, który ufa bardziej Bogu niż sobie samemu.

Wielu wiele rzeczy mówi, a przeto małą wiarę trzeba przykładać.

Dogodzić jednak wszystkim nie jest rzeczą możliwą. Chociaż Paweł starał się wszystkim podobać w Panu i dla wszystkich stał się wszystkim, jednak także za nic miał to, że od ludzkiego dnia był sądzony. Zrobił wystarczająco dużo dla zbudowania i zbawienia drugich, ile tylko był w stanie i mógł, lecz nie mógł zapobiec, by nigdy nie być sadzonym czy wzgardzony przez innych. Całą sprawę przeto Bogu powierzył, który wszystko wie, a cierpliwością i pokorą bronił się przeciwko ustom mówiącym rzeczy niegodziwe, przeciwko myślącym o rzeczach próżnych i kłamliwych, a także przeciw miotającym byle co, według zachcenia. Czasami jednakże odpowiadał, by wśród słabych z jego milczenia nie zrodziło się zgorszenie.

Kimże ty jesteś, byś się bał śmiertelnego człowieka? Dziś jest, a jutro się nie pokaże. Boga się bój, a nie będziesz się lękał ludzkich postrachów. Cóż może ktoś zrobić przeciw tobie przy pomocy słów lub krzywd? Sobie raczej szkodzi niż tobie. Kimkolwiek jest ów człowiek, nie może uciec przed sądem Boga.

Ty miej Boga przed oczami i nie spieraj się słowami pełnymi pretensji. Jeśli teraz zdajesz się padać ofiarą i cierpieć hańbę, na którą nie zasłużyłeś, nie oburzaj się z tego powodu.

Nie pomniejszaj tez nagrody swoją niecierpliwością. Raczej patrz ku mnie w niebo. Ja jestem mocen wyrwać cię z wszelkiej hańby i krzywdy i każdemu oddać według jego uczynków."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 36, s.221-223

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!