1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

30 października 2023

14 listopada - Dziesiąty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

DWANAŚCIE DNI NA POZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA

Dzień Dziesiąty

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha  Świętego 

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

"Przestrzega, najwierniej jak może, przykazań świata:

Dobrze poznasz świat;
Będziesz człowiekiem obytym;
Będziesz dobrze dbał o własne interesy;

Zachowasz to, co do ciebie należy;

Wydobędziesz się z nędzy;
Znajdziesz sobie przyjaciół;
Będziesz obracał się w eleganckim świecie;

Będziesz dobrze jadł;

Nie będziesz popadał w melancholię;
Będziesz unikał dziwactwa, prostactwa, bigoterii.
Nigdy jeszcze świat nie był tak zepsuty jak teraz, ponieważ nigdy nie był

tak wyszukany, tak mądry na swój sposób ani tak przebiegły.

Tak zręcznie posługuje się prawdą, by podsunąć kłamstwo; cnotą, by usprawiedliwić grzech; a nawet słowami Jezusa Chrystusa, by usprawiedliwić własne słowa, że najwięksi mędrcy Boży często dają się im zwieść."

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 78-79, Warszawa, 2017, s. 86.

 

Na to Boże pragnienie, które jest Jego wolą, Jego chceniem zbawienia nas, każdy/a z nas ma odpowiedzieć posłuszeństwem swojej woli, w którym zawierza Bogu ufnie i bezgranicznie samą siebie. Chodzi o to, by moja wola zjednoczyła się z wolą Boga, gdyż tylko to gwarantuje mi Bożą obecność i wsparcie. Życie zgodne z wolą Bożą jest jedyną rzeczą, która napełnia człowieka radością. Bóg nie szuka szczęśliwych ludzi, szuka ludzi gotowych stać się prawdziwie otwartymi, tak by On mógł napełniać ich radością. Musimy zrozumieć, że wola Boża nie zawsze będzie zgadzać się z naszą wolą, że czasem Bóg zaproponuje nam cierpienie, krzyż, porażkę, stratę, przez które przemówi mocniej niż przez pasmo sukcesów i radości. W życiu Maryi, choć wola Boża była spektakularna i piękna w swoim zamyśle, to jednak doprowadziła Ją w końcu pod Krzyż, który stał się dla Niej prawdziwym testem wiary i ufności. W twoim życiu też były, są i będą takie chwile, przez które przemówi do ciebie Bóg. Nie gniewaj się o to na Niego, lecz zaufaj Mu. Bóg nie ma być fajny, lecz prawdziwy, który nie zawsze będzie ci dogadzać, lecz także wymagać od ciebie czegoś większego i głębszego. Czasem poprosi cię o coś więcej, o ofiarę, wyrzeczenie. Czy odmówisz Mu? Jeśli odmówisz to pokrzyżujesz Jego zbawczy plan wobec ciebie.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

Zaparcie się siebie samego i uwolnienie się od wszelkiej pożądliwości

„Pan: Synu, nie możesz posiadać doskonałej wolności, jeśli całkowicie nie zaprzesz się samego siebie.

W kajdany zakuci są wszyscy posiadacze dóbr i miłośnicy siebie samych, chciwi, ciekawscy, krążący w koło i zawsze szukający rzeczy miękkich, nie tych rzeczy, które są Jezusa Chrystusa, lecz to często wymyślając i komponując, co jest nietrwale. Zginie bowiem wszystko, co się z Boga nie zrodziło. Pamiętaj o krótkim i doskonałym słowie. Porzuć wszystko, a znajdziesz wszystko, porzuć pożądanie a znajdziesz odpoczynek. Przemyśl to umysłem, a gdy wypełnisz, zrozumiesz wszystko.

Sługa: Panie, nie jest to zadanie na jeden dzień, ani nie jest to zabawka dla dzieci. Co więcej – w tej krótkiej zasadzie zawarta jest wszelka doskonałość zakonników.

Pan: Synu, po usłyszeniu o drodze doskonałych, nie musisz odwracać się ani zaraz popadać w przygnębienie, ale powinieneś bardziej czuć się wezwanym do rzeczy wznioślejszych, a przynajmniej wzdychać pragnieniem do tych rzeczy.

Oby tak było z tobą. Obyś do tego doszedł, żebyś nie był miłośnikiem samego siebie, lecz byś stał tylko na skinienie Moje i tego, którego nad tobą postawiłem – ojca. Wtedy byś mi się bardzo podobał, a cale twoje życie przeszłoby w radości i pokoju.

Jeszcze wiele rzeczy musisz opuścić. Jeśli z nich dla mnie w pełni nie zrezygnujesz, nie zdobędziesz tego, czego żądasz. „Radzę ci kupić ode mnie złota w ogniu wypróbowanego, byś się stał bogaty!” (Ap3,18). To jest niebiańska mądrość, wszystkie rzeczy niżej lezące, depczącą.

Mniej ceń mądrość ziemską, wszelkie ludzkie i własne upodobanie.

Powiedziałem ci: To, co w ludzkiej hierarchii uchodzi za cenne i wysoko szacowane, zamień na to, co w oczach świata uchodzi za podlejsze.

Albowiem bardzo licha i mała i prawie zapomnieniu przekazana wydaje się mądrość niebiańska. Ona nie rozumie wysoko o sobie ani nie szuka pochwał na ziemi. Jakże liczni chwalą tę mądrość ustami, lecz życiem swoim bardzo od niej odstępują. A przecież sama jest cenną perłą, ukrytą przed wielu."

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 32, s.212-214.

 

Modlitwy:

 

Przybądź Duchu Święty

 

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Ave maris Stella

 

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!