1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

15 września 2023

15 września - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

15 września Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

 

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi:
1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

 

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenie cierpień Najświętszej Maryi Panny: 1. W piątek przed Niedziela Palmowa – Matki Bożej Bolesnej

2. 15 września – Siedmiu Boleści Maryi.

Pierwsze święto było wprowadzone na początku w Niemczech w roku 1423 w diecezji kolońskiej i nazwano je „Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci”. Początkowo było obchodzone w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedziela Palmowa. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła to święto.

 

Drugie święto czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Jako pierwsi święto zaczęli wprowadzać serwici. W roku 1814 papież Pius VII rozszerzył to święto na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecia niedziele września. Papież Pius X ustalił je na 15 września na dzień po świecie Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 

 

 

Źródła:

https://radioniepokalanow.pl/15-wrzesnia-wspomnienie-najswietszej-maryi-panny-bolesnej/

https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2017/09/15/15-wrzesnia-wspomnienie-najswietszej-maryi-panny-bolesnej-3/

 

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!