1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

15 listopada 2023

18 listopada - Czernasty dzień przygotowania do zawierzenia

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Siedem dni na poznanie samego siebie

Dzień Czternasty

 

 

W imię̨ Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się̨ począł z Ducha Świętego, narodził się̨ z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić́ żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Dziesiątka różańca w intencjach złożonych w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty przyjdź,

Oświeć mrok umysłu,

Porusz moje serce,

Pokaż drogę do Jezusa,

Duchu Święty, przyjdź.

Maryjo, któraś najpełniej

Przyjęła słowo Boże,

Prowadź mnie.

Duchu Święty, przyjdź!

 

Rozważania

 

“Wszystko w człowieku było świetliste bez ciemności, piękne bez brzydoty, czyste bez brudu, ułożone bez nieporządku i bez żadnej skazy czy niedoskonałości. Miał on w swoim umyśle przywilej dostrzegania światła Mądrości, przez które poznawał doskonale swojego Stwórcę i stworzenia. Miał w duszy łaskę Bożą, dzięki której był niewinny i miły w oczach Najwyższego. Miał również w ciele nieśmiertelność. Miał w sercu czystą miłość Boga, bez lęku przed śmiercią; miłość, dzięki której miłował Go stale, bez ustanku, w sposób czysty, dla miłości Jego samego. Wreszcie był tak boski, że pozostawał nieustannie poza sobą, przeniesiony do Boga, nie mając żadnej namiętności do przezwyciężenia ani żadnego nieprzyjaciela do pokonania. O hojności Mądrości Przedwiecznej względem ludzi! O wielce szczęśliwy stanie człowieka w swojej niewinności! “

Ludwik Maria Grignion de Montfort, Miłość Mądrości Przedwiecznej 38, Warszawa, 2017, s. 49-50.

 

Można usłyszeć Boga, jeśli tylko się chce. By do tego doszło muszę dać Mu przestrzeń ciszy. Usłyszeć Boga może każdy, kto chce Go usłyszeć. By do tego doszło, trzeba odciąć się od wszystkich innych głosów, które w tym przeszkadzają. W hałasie dzisiejszego świata, w mnogości krzyków, głos Boga staje się jednym z wielu głosów. By odseparować Go od innych głosów trzeba samego siebie odseparować od świata, wyciszyć się, wyłączyć wszystko, co zajmuje nam uszy i skupić się na tym jednym, najważniejszym głosie. A Bóg mówi szeptem, gdyż szepcząc przekazuje się często najważniejsze, najintymniejsze tajemnice i sekrety. Nikt poza Maryją nie usłyszał słów Zwiastowania, choć były to najważniejsze słowa w dziejach ludzkości. Bóg jest tajemnicą, która domaga się odkrycia, prawdą, do której trzeba dojść samemu, usłyszeć samemu, bo Bóg mówi do ciebie i tylko do ciebie. Bóg ma dla ciebie wiadomość, którą tylko ty możesz usłyszeć. Nie usłyszysz jej przez słuchawki, nie zobaczysz w wiadomościach, nie przeczytasz w Internecie. Możesz się o niej dowiedzieć tylko w ciszy i samotności, tylko spotykając się z Bogiem. Nie powiem ci, jaka to jest wiadomość, nie chcę mówić ogólnych rzeczy o tym, że Bóg cię kocha, a nawet jeśli cię kocha, to On sam chce ci o tym powiedzieć ze swoich, a nie z moich ust.

Ojciec Marcin Ćwierz, OSPPE

 

Wyznanie własnej niemocy. Nędze tego życia

„Pan: „wyznam przeciw sobie moją niesprawiedliwość” (Ps 32 ,5), wyznam przed Toba, panie moją słabość. Często mała to rzecz, która mnie powala i zasmuca. Postanawiam, że będę mężnie działał, lecz gdy mała pokusa nadejdzie, mam wielkie trudności. Bardzo licha niekiedy jest rzecz, skąd wywodzi się wielka pokusa. A gdy sądzę, że jestem odrobinę bezpieczny, nie czując pokusy, znajduję siebie niekiedy zupełnie pokonanym z powodu lekkiego podmuchu.

Spojrzyj wiec, Panie, na moja słabość i zewsząd Ci znaną kruchość. Zmiłuj się i „wybaw mnie z błota, bym w nim nie tkwił” (Ps 69,15), bym nie został odrzucony na zawsze. To właśnie mi dokucza i zawstydza przed Tobą, że taki jestem podatny na upadki i taki słaby w stawianiu oporu pożądaniom. Chociaż w pełni nie przyzwalam na nie, to jednak także i dal mnie ich natarcie jest przykre i ciężkie i przykrzy się bardzo tak codziennie żyć w utarczkach.

I stąd poznaję swoją słabość, że o wiele łatwiej wdzierają się, niż odchodzą wyobrażenia, przed którymi trzeba się zawsze wzdrygać. Obyś, najpotężniejszy Boże Izraela, gorliwy miłośniku dusz wiernych, spojrzał na trud i boleść swojego sługi i pomagał mu we wszystkich rzeczach, ku którym się kieruje. Umocnij mnie niebieskim męstwem, by stary człowiek, nędzne ciało, jeszcze nie w pełni poddane duchowi, nie objęło panowania. Przeciw ciału trzeba będzie walczyć aż do ostatniego tchnienia w tym bardzo nędznym życiu.

Och, co to za życie, gdzie nie brak udręk i nędz, gdzie wszystko jest pełne zasadzek i wrogów. Gdy bowiem jedna udręka czy pokusa odchodzi, druga przychodzi. Lecz gdy i poprzednia walka jeszcze trwa, dochodzą do tego jeszcze liczne inne. I to nieoczekiwanie. A jak można kochać życie, mając tak wielkie gorycze, życie całkowicie poddane nędzom i klęskom. Jak też zwie się życiem, tak liczne rodząc śmierci i nieszczęścia. A jednak jest kochane i wielu szuka w nim rozkoszy. Często jest ganiony świat, że jest fałszywy i próżny, ale jednak niełatwo jest opuszczony, bowiem pożądania ciała zbyt górują. Inne jednak rzeczy pociągają do kochania, a inne do wzgardzenia nim. Ciągną do umiłowania świata pragnienia oczu i pycha życia. Natomiast kary i nędze idące w ślad za nim rodzą nienawiść do świata i nudę.

Niestety! Zła rozkosz jednak umysł oddany światu i ulegnie zmysłom uważa za rozkosze. Ani bowiem nie widział ani nie skosztował Bożej słodyczy i wewnętrznej przyjemności cnoty. Ci zaś, którzy doskonale gardzą światem i usiłują żyć dla Boga w świętej karności, znają Bożą słodycz, przyrzeczoną tym, którzy się prawdziwie wyrzekli wszystkiego. I jaśniej widzą, jak ciężko bładzi świat i jak różnorako zwodzi.”

„Naśladowanie Chrystusa” Tomasz a Kempis, WAM, 2007, III, 20, s.178-181.

 

 

 

Modlitwy:

 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas,  Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, – zmiłuj się nad nami.

Duch Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi,

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości,

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu prawdy, pouczający nas o wielkiej Prawdzie,

Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Boży, któryś jest w nas,

Duchu Mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu łask wszelkich,

Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający,

Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił,

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od pokus i zasadzek szatańskich,

Od zarozumiałości i rozpaczy,

Od opierania się Prawdzie objawionej,

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała,

Od ducha nieczystego,

Od wszelkiej złej woli,

Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna, – wybaw nas, Panie.

Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem,

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień sądu Twego,

My biedni grzesznicy, Cię prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy żyjąc z Ducha, również z Ducha działali, – wysłuchaj nas Panie.

Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy żyjąc wedle Ducha, nie ulegali pożądaniom ciała,

Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym,

Abyśmy zachowali jedność Ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy doświadczali wszelkiego Ducha, czy od Boga pochodzi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili, – wysłuchaj nas Panie.

 

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

 

W. I odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

Ave maris Stella

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela

Słowem przywitana,

Utwierdź́ nas w pokoju,

Odmień́ Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym przywróć́ blaski,

Oddal nasze nędze,
Uproś́ wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,

Wzrusz modłami swymi

Tego, co Twym Synem

Zechciał być́ na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść́ życie czyste,

Drogę̨ ściel bezpieczną,

Widzieć́ daj Jezusa,
Mieć́ z Nim radość́ wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 


Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko Miłosierdzia, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo różańca świętego, 
Królowo rodzin, 
Królowo pokoju, 
Królowo Polski, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!