1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

28 sierpnia 2023

27 sierpnia - Dwudziesta Pierwsza Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie (Iz 22, 19-23)

Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b))

Drugie czytanie (Rz 11, 33-36)

Aklamacja (Mt 16, 18)

Ewangelia (Mt 16, 13-20)

 

Za kogo mnie uważasz? Pytanie proste i jasne, ale kiedy zdaję sobie sprawę z wagi tych słów, pytanie to staje się trudne. Kiedy uczyłem w szkole, zadawałem te same pytania moim uczniom. Odpowiadali różnie, podając te same definicje z katechizmu: Jezus jest Panem, Jezus jest naszym Zbawicielem, Jezus jest Synem Bożym. Odpowiedzieli jak ludzie z Ewangelii. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba poznać Jezusa, być z Nim w prawdziwej i głębokiej relacji. Piotr znał Jezusa, chodził z Nim, słyszał Jego słowa. To pytanie wymaga naszej bliskości z Chrystusem. Aby Go poznać, muszę Go dotknąć i być przez Niego dotkniętym. Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę zostać napełniony przez Boga, muszę mieć w sercu Jego obecność i doświadczenie Jego miłości. Jeśli moje doświadczenie Boga jest większe, to moja pewność jest większa. Jeśli moja pewność jest większa, tym większa jest moja wiara. Jeśli moja wiara jest większa, moja miłość jest większa. I wiemy, że miłość jest najważniejsza w naszej relacji z Bogiem. Ta odpowiedź pomaga mi odkryć znaczenie Boga w moim życiu, czyni moje życie chrześcijańskie nowym. Staję się nowym człowiekiem, otrzymuję nowe imię i nową misję. Teraz powiadam ci, że jesteś Piotrem (co znaczy „skała”) i na tej skale zbuduję mój Kościół, a żadna moc piekielna go nie zwycięży. Ta misja polega na budowaniu Jego Świętego Królestwa na tym świecie. Jezus powierza tę misję tylko tym, którzy Go znają. Za kogo uważasz Jezusa? – pytanie o to, kim naprawdę jesteś i jaka jest jakość twojego życia duchowego. Bo możesz wiedzieć wszystko o Jezusie, ale nigdy Go nie spotkać. To pytanie konfrontuje cię z twoim prawdziwym obrazem Boga. Czy On jest dla Ciebie najważniejszy, czy jest tylko ozdobą w Twoim życiu? Jak traktujesz Boga? Czy żyjesz w Nim, czy poza Nim, głosząc, że jesteś chrześcijaninem, ale nie robiąc nic, aby być naprawdę nim. Jezus powierzył swój Kościół Piotrowi, który był prostym rybakiem o wielkim sercu i mocnej wierze, mocnej jak skała. Nakłada na nas tę samą odpowiedzialność nie ze względu na nasze zasługi czy inteligencję, ale z powodu naszej wiary w Niego. Aby być skałą trzeba mieć dobre podstawy, trzeba trwać zjednoczonym z Chrystusem nie tylko na papierze, nie na ustach, ale przede wszystkim w sercu.

Ojciec Marcin Cwierz, OSPPE

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!