1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

07 stycznia 2024

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. czytanie - Iz 60, 1-6-

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

 

Psalm - Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Boże, przekaż Twój sąd królowi, * 

a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 

Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 

i ubogimi według prawa.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *

 i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, *

 od Rzeki aż po krańce ziemi.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *

 królowie Szeby i Saby złożą daninę. 

I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *

 wszystkie narody będą mu służyły.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *

 i ubogiego, który nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *

 nędzarza ocali od śmierci.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

 

2. czytanie - Ef 3, 2-3a. 5-6

 

 

Bracia:

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

 

Aklamacja -Mt 2, 2b

Alleluja, alleluja, alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia - Mt 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

 

Czy nie dziwne w tej Ewangelii jest to, że Magowie, a zatem poganie, potrafią rozpoznać przyjście Jezusa, podczas gdy Herod i cały Naród Wybrany nie widzą Jego przyjścia? Potwierdzi się to jeszcze mocniej przy narodzinach Pana w Betlejem. Czy ludziom wybranym przez Boga trudniej rozpoznać Jego obecność, wyczuć ją i przyjąć? A może po prostu Bóg ich nie interesował, nie przejmowali się Nim do momentu, w którym poczuli się zagrożeni przez Niego, momentu, w którym Bóg “wtrącił się “ w ich życie. Herod przeraził się narodzinami Mesjasza, a z nim cała Jerozolima. Dosłownie jest tam napisane: “został poruszony”, a zazwyczaj to, co zostaje poruszone, wcześniej było zastane, obojętne. Czy porusza mnie przyjście Chrystusa bardziej z miłości czy ze strachu? Jak reaguje moje serce na możliwość spotkania z moim Mesjaszem, który przychodzi, aby mnie zbawić? Czy to serce jest spragnione, czy zalęknione? Intencja trzech Mędrców też nie była najlepsza. Szukali oni Mesjasza bardziej rozumem niż sercem, lecz potem, gdy rozum się zatrzymał i doszło do spotkania, ich serca zostały przemienione, podczas gdy serce Heroda trwało nadal w strachu i niepogodzeniu z tym, co się wydarzyło. W sumie serce Heroda też zostało przemienione, niestety w złym tego słowa znaczeniu. Serca Magów zapaliły się wiarą i miłością, serce Heroda gniewem i nienawiścią, dążącą wręcz do zabicia Syna Bożego. Mędrcy ofiarowali Panu skarby, to znaczy coś najcenniejszego, nie tylko w sensie fizycznym, lecz także duchowym. Herod ofiarował jedynie pogardę, swoje serce szczelnie zamykając na Bożą łaskę. Bóg zamknął się na Heroda, odmawiając mu relacji, na którą, przez swoją pychę słusznie nie zasłużył. Bo nie można zasłużyć na relację z Bogiem, serce mając wypełnione pychą, chęcią zaspokajania siebie, serce, w którym tak naprawdę nie ma miejsca dla Boga. Żeby spotkać się z Jezusem trzeba szukać, lecz samo poszukiwanie nie wystarczy. Żeby spotkać się z Nim, potrzeba także przemienić swoje serce, wyzbywając się pychy i tego, co moje, czego strzegę tylko dla siebie. To, że Bóg objawił się Magom nie powinno nikogo dziwić, gdyż przyszedł On do wszystkich ludzi. Dziwić powinno to, że ci, do których przyszedł jako do swoich wybranych, którzy do Niego należą drżą ze strachu przed Nim, który jest samą dobrocią i miłością.

Ojciec Marcin Cwierz, OSPPE

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!