1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

08 września 2023

8 września - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj w kościele katolickim jest obchodzone święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny związane jest z budową i konsekracją 8 września w Jerozolimie kościoła Narodzin Najświętszej Maryi Panny w miejscu, gdzie miał stać dom rodziców Panny Maryi – Joachima i Anny. Ewangelie nie wspominają nic o fakcie narodzin Najświętszej Maryi Panny, informacje na ten temat można znaleźć jedynie w apokryfach między innymi „Protoewangelia Jakuba” powstałej w drugim stuleciu po narodzinach Chrystusa. Z niej dowiadujemy się ze Anioł Pański powiedział Annie (matce Najświętszej Maryi Panny), że Bóg wysłuchał jej modlitw. Szczęśliwa Anna obiecała Aniołowi, że obojętnie czy będzie to chłopiec czy dziewczynka ofiaruje dziecko w darze samemu Bogu, a dziecko to „będzie Mu służyło po wszystkie dni swego żywota”. Anioł również zawiadomił Joachima – „Joachimie, Joachimie, wysłuchał Pan Bóg twoja modlitwę”. „Oto bowiem żona twoja Anna poczęła w swoim łonie”. Anna i Joachim byli już ludźmi w podeszłym wieku. Maryja przyszła na świat prawdopodobnie między 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Przyszła na świat zachowana od grzechu – „Bez zmazy pierworodnej poczęta”.

W Polsce Święto Narodzin Maryi jest zwane Świętem Matki Bożej Siewnej. Właśnie po 8 września przystępowano na polskiej wsi do orki i zasiewu.

We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce.

 

Dzień narodzin Królowej Niebios zalicza się do najpiękniejszych w historii, gdyż ogłaszał on potępionej ludzkości z dawna wyczekiwany czas wyzwolenia.

Upamiętniając to wspaniałe wydarzenie Kościół wybucha entuzjazmem: „Twe narodziny, O Dziewicza Matko Boża – śpiewa Kościół w swojej liturgii – głoszą radość całemu światu” – Nativitas tua, Dei Genitrix Virgo, gaudium annuntiavit universo mundo.

 

„Twe narodziny, O Dziewicza Matko Boża głoszą radość całemu światu”.

 

W Liturgii Godzin w godzinie czytań znajdziemy tego dnia rozważania św. Andrzeja, biskupa Krety. Ich fragment mówi:

 

Narodziny Bogarodzicy stanowią początek, wypełnieniem zaś i kresem jest zjednoczenie Słowa z ciałem. Oto przychodzi na świat Dziewica, przyjmuje pokarm i wzrasta, aby być Matką Boga, Króla wieków.

 

Kościół wschodni, który zalicza Narodzenie Matki Bożej do 12 największych świąt, w przeddzień święta, modli się następującymi słowami:

 

Niepłodna i nierodząca Anna niech dzisiaj radośnie klaszcze w dłonie, niech jaśnieje wszystko, co ziemskie, królowie niech się radują, niech weselą się kapłani błogosławiąc Boga, cały świat niech się cieszy, bowiem oto Królowa, nieskalana Oblubienica Ojca, wyrosła z korzenia Jessego. Już nie będą niewiasty w smutku rodzić dzieci, bowiem radość zakwitła i życie ludzi staje się pełnegodności. Już nie są zwracane dary Joachimowi, bowiem płacz Anny przemienił się w radość. Raduj się ze mną, mówi ona, cały wybrany Izraelu, bowiem oto Pan dał mnie uduchowiony Pałac Bożej Jego chwały, na wspólną radość i wesele, i na zbawienie dusz naszych.

 

 

Źródła:

https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/narodzenie-najswietszej-maryi-panny

https://pl.aleteia.org/2020/09/08/narodzenie-maryi-oto-przychodzi-dziewica-krolewska-komnata-i-nowe-mieszkanie-stworcy/

https://m.fronda.pl/a/Dzis-swieto-Narodzenia-Najswietszej-Maryi-Panny-3,220213.html

https://www.niedziela.pl/artykul/107858/nd/Narodziny-Maryi

https://www.niedziela.pl/artykul/31884/nd/Narodzenie-Najswietszej-Maryi-Panny

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!