1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

12 marca 2024

Dziewięciomiesięczna nowenna do Matki Bożej z Guadalupe - od 12 marca do 12 grudnia 2024.

O Bogurodzico Dziewico, uciekamy się pod Twoja obronę i błagamy o Twoje wstawiennictwo w obliczu ciemności i grzechu, które coraz bardziej ogarniają świat i zagrażają Kościołowi. Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, dał nam Ciebie za Matkę, gdy umierał na krzyżu dla naszego zbawienia. Tak samo w 1531 roku, kiedy ogarnęły nas ciemność i grzech, postał Cię na wzgórze Tepeyac jako Matkę Bożą z Guadalupe, abyś prowadziła nas ku Temu, który sam jest naszym światłem i naszym zbawieniem.

Poprzez Twoje objawienia na Tepeyac i Twoją stała obecność z nami na cudownym płaszczu Twojego powstańca, świętego Juana Diego, miliony dusz nawróciły sic na wiarę w Twojego Boskiego Syna. Poprzez te nowennę i nasze poświęcenie się Tobie, pokornie błagamy o Twoje wstawiennictwo w intencji naszego codziennego nawracania się do Niego i nawrócenia milionów innych, którzy jeszcze w Niego nie wierzą.

Prowadź nas w naszych domach i w naszym narodzie ku Temu, który jako jedyny odnosi zwycięstwo nad grzechem i ciemnością w nas samych i na całym świecie.

Zjednocz nasze serca z Twoim Niepokalanym Sercem, aby odnalazły swój prawdziwy i trwały dom w Najświętszym Sercu Jezusa. Prowadź nas zawsze w naszej życiowej pielgrzymce do wiecznego domu z Nim.

Niechaj nasze serca, zjednoczone z 'Twoim Sercem, zawsze pokładają ufność w Bożej obietnicy zbawienia, w Jego niesłabnącym miłosierdziu wobec wszystkich, którzy zwracają się do Niego z pokornym i skruszonym sercem. Poprzez tę nowennę i nasze poświęcenie się Tobie, Dziewico z Guadalupe, prowadź, wszystkie dusze w Ameryce i na całym świecie ku Twojemu Boskiemu Synowi, w którego imię wznosimy nasze modlitwy. Amen.

 

Kardynał Raymond Leo Burke

 

Modlitwa do codziennego odmawiania podczas dziewięciomiesięcznej nowenny od 12 marca do 12 grudnia 2024.

 

Link https://novena.cardinalburke.com

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!