1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

26 września 2023

Litania do Matki Boskiej Leśniańskiej

Matko Boska Leśniańska, Przyczyń się za nami i wysłuchaj prośby nasze.

Matko Boska Leśniańska, Któraś w cudowny sposób na gruszy się objawiła, ...

Matko Boska Leśniańska, Która już czwarty wiek słyniesz cudami na tym świętym miejscu, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś wielu chorym zdrowie przywróciła, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś już tylu grzeszników z Bogiem pojednała, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś już tyle łez otarła, ...

Matko Boska Leśniańska, Można Cudotwórczyni, ...

Matko Boska Leśniańska, serdeczna Matko nasza, ...

Matko Boska Leśniańska, Opiekunko męczeńskiego Podlasia, ...

Matko Boska Leśniańska, Która łączysz katolików i prawosławnych we czci do Ciebie, ...

Matko Boska Leśniańska, Któraś znowu do Leśnej wróciła, ...

Matko Boska Leśniańska, Która nadal łaski swe tutaj rozsiewasz, ...

 

Kiedy upadamy pod ciężarem krzyża, Wyproś nam wieczne zbawienie.

Kiedy cierpią i giną ci, których kochamy, ...

Kiedy wiara nasza słabnie, ...

Kiedy naciera pokusa zwątpienia, ...

Kiedy nam Zostałaś Ostatnią i Jedyną Nadzieją, ...

 

O miłosierdzie i przebaczenie, Przez Twoją przyczynę prosimy Boga.

O odwrócenie klęsk i nieszczęść,

O ulgę i pociechę dla cierpiących,

O rychły i sprawiedliwy pokój na świecie,

O nawrócenie niepoprawnych grzeszników

O wykorzenienie pijaństwa i innych złych nałogów,

O wytrwanie w dobrym do końca,

O szczęśliwą śmierć,

O prastarą cześć i miłość ku Tobie naszych ojców.

 

K. Matko Boska Leśniańska, módl się za nami.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, któryś nam dał Najświętszą Maryję Pannę za szczególniejszą Patronkę, spraw błagamy, abyśmy ubogaceni hojnością Twoich darów, cieszyli się ustawiczną opieką tejże Najświętszej Dziewicy we wszystkich przeciwnościach. przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

lub:

Wszechmogący, wieczny Panie, który dla naszej obrony raczyłeś ustanowić nam cudowną pomoc w Najświętszej Maryi Pannie, spraw, abyśmy taka mocą uzbrojeni, walcząc w ciągu życia, zasłużyli na to, by, odnieść zwycięstwo nad złośliwym nieprzyjacielem w chwili śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!