1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

11 czerwca 2023

Litania do Najświętszego Sakramentu 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, 

Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami, 

Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek, 

Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza 

Chlebie Żywy z nieba zstępujący, 

Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony, 

Pokarmie wybranych, 

Uczto Anielska, 

Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, 

Dowodzie Boskiej ku nam miłości, 

Tajemnico wiary, 

Cudzie niepojęty, 

Przymierze miłości i pokoju, 

Źródło łask wszelkich, 

Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, 

Umocnienie na drogę wieczności, 

Ucieczko grzeszników, 

Wspomożenie słabych i upadłych, 

Lekarzu chorych, 

Pociecho smutnych, 

Boski Więźniu na naszych ołtarzach, 

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

 

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie.

Od wszelkiej pychy, 

Od wszelkich niebezpieczeństw duszy, 

Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, 

Od grzechu każdego, 

 

Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie. 

Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, 

Przez pragnienie pożywania Baranka wielkanocnego z uczniami swoimi, 

Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza, 

Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, 

Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, 

Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, 

 

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, 

Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył, 

Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, 

Abyś nas przez tę tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył, 

Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 

Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 

Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią swoją.

 

Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!