1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

14 grudnia 2023

Litania do św. Jana od Krzyża

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Królowa i Ozdobo Karmelu,
Święty Janie od Krzyża,
Święty Janie od Krzyża, nasz wspaniały ojcze,
Święty Janie od Krzyża, ukochane dziecko Maryi, Królowej Karmelu,
Święty Janie od Krzyża, wonny kwiecie z ogrodu Karmelu,
Święty Janie od Krzyża, godny podziwu posiadaczu ducha Eliasza,
Święty Janie od Krzyża, kamieniu węgielny reformy Karmelu,
Święty Janie od Krzyża, duchowy synu, i ukochany ojcze św Teresy,
Święty Janie od Krzyża, najczujniejszy w praktykowaniu cnoty,
Święty Janie od Krzyża, skarbcu miłości,
Święty Janie od Krzyża, otchłani pokory,
Święty Janie od Krzyża, najdoskonalszy w posłuszeństwie,
Święty Janie od Krzyża, niepokonany w cierpliwość,
Święty Janie od Krzyża, miłośniku ubóstwa,
Święty Janie od Krzyża, zanurzony w prostocie,
Święty Janie od Krzyża, spragniony umartwienia,
Święty Janie od Krzyża, cudzie świętości,
Święty Janie od Krzyża, mistyczny doktorze,
Święty Janie od Krzyża, wzorze kontemplacji,
Święty Janie od Krzyża, gorliwy głosicielu Słowa Bożego,
Święty Janie od Krzyża, cuda czyniący,
Święty Janie od Krzyża, przynoszący radość i pokój duszom,
Święty Janie od Krzyża, postrachu szatana,
Święty Janie od Krzyża, wzorze pokuty,
Święty Janie od Krzyża, wierny strażniku winnicy Chrystusa,
Święty Janie od Krzyża, ozdobo i chwało Karmelu,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Ojcze Święty Janie od Krzyża, módl się za nami,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się: O Boże, który zaszczepiłeś w sercu świętego Jana od Krzyża, doskonałego duch samozaparcia i przewyższającą wszystko miłość krzyża Twego, spraw, byśmy wytrwale podążając jego śladami, mogli osiągnąć wieczną chwałę w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen

 

Za: https://www.karmel.pl/litania-do-sw-jana-od-krzyza/

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!