1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

13 września 2023

Łk 6, 20 -26 - ...«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. ...

Kol 3, 1-11

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedy tym żyliście. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych.

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

 

Łk 6, 20 -26

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

 

Ciekawe jest w tej Ewangelii to, że Jezus jako swoje słowa odnosi do dwóch typów ludzi, kierując całą swoją uwagę na biednych i bogatych. Może lepsze byłoby rozróżnienie na świętych i grzeszników, lub na mądrych i głupich. Czy Jezus nienawidzi bogactwa? Nie. Jezus nie ma nic do bogactwa, nie broni człowiekowi się bogacić. Jezus nie lubi tego, co bogactwo może zrobić z człowieka, w kogo go przemienić. Jezus nie faworyzuje biedy, lecz dla Niego bieda ma lepsze znaczenie duchowe, ponieważ nie wiąże serca człowieka tak bardzo, jak posiadanie bogactw, w których kryje się wielkie niebezpieczeństwo i zagrożenie utraty zbawienia. Potwierdzają to słowa św. Pawła z listu do Kolosan, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Ten świat przemija, w tym świecie nie ma nic stałego, nic, co zasługiwałoby na naszą uwagę i co można by porównać z pięknem życia Bożego. Nawet tak piękna relacja jak miłość małżeńska, nawet takie poświęcenie jak życie w czystości są tylko ułamkiem tego, co Bóg przygotował nam w przyszłym życiu. Jezus w dzisiejszej Ewangelii podkreśla wagę wyrzeczenia się tego świata i tego ziemskiego życia, po to, by móc osiągnąć piękne życie w wieczności. Wyrzeczenie zaś nie polega na tylko na spaleniu pieniędzy, czy wyrzuceniu kart kredytowych do kosza (jeżeli zamierzacie je wyrzucić to dajcie mi wcześniej kod pin), wyrzeczenie w sensie duchowym polega na nieprzywiązywaniu serca do tego, co materialne, odcięciu się od tego, co zmysłowe. Jeżeli nie mamy dystansu do tego świata, to pochłonie on nasze serca i dusze na tyle, że stracimy Bożą łaskę i obecność w nas i zatracimy nasze życie wieczne. Dlatego Jezus ostrzega i zawsze ostrzegał przed bogactwem. Jeżeli bogaty jesteś w tym życiu posiadanymi dobrami, a nie masz bogatego serca przed Bogiem, to twoje bogactwa nie wystarczą, by otworzyć ci niebo. Jeżeli masz dobra materialne, lecz nie przywiązujesz do nich swojego serca, lecz całe serce oddajesz Bogu, to możesz być pewny, że Bóg ciebie nie opuści.

Ojciec Marcin Cwierz, OSPPE

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!