1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

14 sierpnia 2023

Mt 16, 24-28  ...«...Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

Mt 16, 24-28

 

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

 

Intrygują mnie ostatnie słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, które mówią, że niektórzy nie ujrzą śmierci, aż zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Dosłownie jest napisane: są wśród stojących tutaj tacy, którzy z pewnością nie skosztują śmierci, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim Królestwie. Czy jest to aluzja do nieśmiertelności niektórych osób, czy może raczej do dnia Sądu Ostatecznego, który miał nastąpić jeszcze za życia tamtych ludzi, czy jak twierdzą egzegeci chodzi o zburzenie Jerozolimy w roku 70 naszej ery? Ciężko raczej te Słowa Jezusa odnosić do jakiegoś faktu historycznego, gdyż Jezus nie dał swym uczniom żadnej konkretnej wskazówki. To, co do mnie przemawia najbardziej i jakoś najlepiej pasuje do tych słów to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez które objawiło się Boże panowanie w świecie i zainicjowało królestwo łaski i pokoju, w którym Bóg króluje w ludzkich sercach. Ci sami ludzie, którzy słuchali tych słów Jezusa, za jakiś czas mogli uczestniczyć w Jego Męce i Śmierci, mogli także doświadczyć Jego Zmartwychwstania, przez które Bóg zapewnił człowieka, że nie opuści go już nigdy, nie zostawi dłużej podległego śmierci, grzechowi i rozpaczy. Ten, kto trwa w Bogu, kto doświadcza w sobie Jego łaski, kto pozwala Jego Królestwu rozwijać się w swoim życiu, ten rzeczywiście nie skosztuje śmierci, tego śmierć nie przerazi: ani ta fizyczna, gdyż wie, że Bóg jest ponad czasem i daje lepsze, piękniejsze, wieczne życie, ani ta duchowa, to znaczy śmierć grzechu, z której Bóg wyciąga każdego mocą Jego miłosierdzia, przebaczając grzechy. Jest bowiem możliwe żyć już tutaj życiem Bożym, doświadczając przemieniającej miłości Boga, która wyrywa nas ze śmierci. A zatem życie wieczne może spełniać się w nas już teraz, w tym życiu, jeżeli tylko trwamy przy Chrystusie. A to trwanie On przyrównuje właśnie do dźwigania krzyża, który dźwigał za nas na Golgotę. To jest jedyny warunek bycia uczniem Chrystusa, to jest jedyna dobra droga do wieczności, taka sama jaką wyznaczył nam Pan Jezus. A zatem wyrywanie się ze śmierci polega na tym samym oddawaniu życia, tej samej ofierze, którą poniósł za nas nasz Zbawiciel. To daje nam pewność życia wiecznego i przebywania w Królestwie Ojca, to daje nam pewność życia, prawdziwego życia, wolnego od grzechu i śmierci z nim związanej. Nie musimy kosztować śmierci, skoro mamy przy sobie Jezusa, który swoją śmiercią wybawił nas od śmierci wiecznej. Wystarczy tylko uchwycić się Jego krzyża i ponieść Go z Nim, by być pewnym, że śmierć nas nie zwycięży, tak jak nie zwyciężyła Chrystusa.

Ojciec Marcin Cwierz, OSPPE

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!