1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

26 stycznia 2024

Mt 2, 19-23

Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia) - Mt 2, 19-23

 

Powrót do Nazaretu
19 A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, 20 i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». 21 On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 22 Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. 23 Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.

 

KOMENTARZ

Całkiem szybko kończy się Biblii historia Heroda. Nie ma w Piśmie Świętym miejsca dla tych, którzy niszczą, zabijają, wyrządzają krzywdę. Bóg szybko o nich zapomina. Każde zło kiedyś się kończy, każdy problem, każde cierpienie. Można by rzec, że wszystko wraca do normy, że znów jest miejsce dla Boga, który powraca i może zacząć działać, rozwijać swoje życie w życiu człowieka. Tak czyni Jezus, powracając do Izraela i tam dalej rozwijając się jako Człowiek. Bo Bóg chce rozwijać się w życiu człowieka, chce stać się częścią mojego życia. Dlatego powraca i na nowo instaluje się w moim sercu, w moim „Nazarecie”, które może nie jest tak piękne i doniosłe jak Jeruzalem, ale gotowe by przyjąć Boga. Bóg jest gotowy zamieszkać w najuboższym skrawku życia człowieka, byle tylko moc z nim być, byle tylko stać się częścią jego życia. Zresztą tak naprawdę cały człowiek jest mały i ubogi wobec piękna i majestatu Pana. Każdy z nas jest takim Nazaretem, małym i zapomnianym, o którym pamięta jednak Pan i do którego nie boi się wejść, by w nim zamieszkać. Bóg nie wstydzi się być nazwanym ubogim, gdyż pragnie takim być dla dobra człowieka, którego kocha. Przypominają się tu słowa z listu św. Pawła do 2 Kor 8, 9 ”Dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.” Bóg wybiera najmniejsze, najuboższe, zapomniane miejsce, nie zapominając o człowieku. Nie wstydzi się być nazwany ubogim, gdyż dla Niego nie ma żadnego znaczenia. Może twoje serce czuje się słabe, biedne, nic nieznaczące, jednak dla Pana ma ogromne znaczenie, gdyż nie boi się tam zamieszkać, nie boi się przyjść ze swoją miłością.

MODLITWA: Panie, który nie zgorszyłeś się ubóstwem Nazaretu, nie gorsz się także moim biednym sercem, ale nawiedz je swoją obecnością i napełnij swoją miłością. Amen

 

Powrót do strony Komentarz do Ewangelii wg. św. Mateusza

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!