1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

29 stycznia 2024

Mt 3, 1-12

Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia) - Mt 3, 1-12

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan Chrzciciel

3

1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
4 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 5 Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 6 Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
7 A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 8 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 9 a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

 

KOMENTARZ

Jan Chrzciciel przychodzi z podobnym przesłaniem, co Jezu na początku swej publicznej działalności: NAWRÓĆCIE SIĘ. Przesłanie to jest przede wszystkim oparte na miłości i trosce o człowieka, a w szczególnym wymiarze o jego zbawienie. Jan nie boi się mówić o nawróceniu, gdyż sam żyje i praktykuje tę postawę, dając przykład samym sobą. Człowiek bowiem łatwej nawraca się, widząc nawrócenie drugiego człowieka. Czyjaś postawa, prawdziwa i wiarygodna stymuluje moją postawę, moje życie do podjęcia konkretnych działań. Dlatego tak wielu ludzi przychodziło do Jana po chrzest. Widzą radykalizm proroka, jego życie oparte na Bogu, czują, że to, co czyni i mówi jest prawdziwie Boże i ma na sobie Boże błogosławieństwo. Choć w sensie ludzkim Jan Chrzciciel nie czyni nic wielkiego, to jednak jego działanie jest wsparte łaską Boga, która przenika serca ludzi przybywających nad Jordan. Czy przenika ona także serca faryzeuszów? Trudno powiedzieć. Oni również po coś przychodzą do Jana, również chcą przyjąć chrzest. Jaka jest ich motywacja? Czy rzeczywiście chcą się nawrócić, czy raczej pokazać się ludziom, by moc potem od nich odbierać chwałę i poklask? Ważne jest to, że Jan ich nie odrzuca, nie odbiera możliwości bycia ochrzczonymi, gdyż Bóg każdemu daje szanse na nawrócenie. Czy Jego łaska, jak woda, wsiąkła w serca faryzeuszy, czy spłynęła po nich jak po zimnym kamieniu, to już wie tylko Pan Bóg i oni. Łaska Boga jest dla każdego, nawet dla tego, który potem jej nie wykorzysta. Być może faryzeusze nie wiedzieli nawet w co tak naprawdę wchodzą, gdyż później, gdy Jezus zapytał ich: skąd się wziął ten Janowy chrzest, oni nie byli w stanie odpowiedzieć. Ważne jest jednak to, że, przyszli do Jana, ważne, że usłyszeli trudne słowa o ich braku nawrócenia i fałszywej pobożności, którą praktykowali. Jan wskazał im drogę, gdyż sam był głosem Boga, który przemówił z niezwykłą siłą Bożego autorytetu. Nie bał się tego uczynić, gdyż wiedział ze Bóg jest z nim oraz że jego intencja jest szczera i słuszna. Upomnieć kogoś w imię Boga i ze szczerym pragnieniem jego dobra i nawrócenia jest na pewno trudne i bolesne, lecz także konieczne dla zbawienia tej osoby. A Jan Chrzciciel na pewno nie szukał zemsty na faryzeuszach, nie chciał ich upodlić, lecz powiedzieć prawdę od Boga, gdyż taka była jego misja. Misja, którą kiedyś przypłaci życiem.

 

MODLITWA: Boże daj mi odwagę mówienia Twojej prawdy ludziom, których stawiasz na mojej drodze. Pomóż mi być Twoim głosem, który powie to, co potrzebne do zbawienia innym, zawsze z miłością i cierpliwością. Amen.

 

Powrót do strony Komentarz do Ewangelii wg. św. Mateusza

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!