1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

29 stycznia 2024

Mt 3,13-17

Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia) - Mt 3,13-17

 

Chrzest Jezusa
13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

KOMENTARZ

Opor św. Jana Chrzciciela wobec udzielenia chrztu Jezusowi jest wynikiem jego wielkiej pokory. Jan jest świadomy tego kim jest ten, który do niego przychodzi, jak ogromny jest jego majestat. Dlatego, by uspokoić jego serce, Jezus powołuje się na wolę Boga, który przewidział to wydarzenie i które mieści się w Jego planach. A plany te są wielkie i dotyczą całej ludzkości, wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Chodzi mianowicie o sakrament chrztu świętego, który odtąd będzie obmywał człowieka w brudu grzechu pierworodnego oraz dawał ludziom godność dzieci Bożych, wybranych przez Boga do szczególnej z Nim relacji. Chrzest jest potwierdzeniem tych dwóch rzeczywistości, potwierdzeniem danym przez samego Syna Bożego. Dlatego te właśnie słowa kieruje Jezus do Jana, by ten zrozumiał, że tu nie chodzi o to, kto jest wielki, lecz i wielkość tego, w czym obydwaj uczestniczą. Człowiek nie jest godzien sprawować tych wielkich Bożych misteriów, lecz to Bóg pragnie i uzdalnia go do tego, dając mu część odpowiedzialności za dzieło zbawienia, które realizuje się zawłaszcza przez sakramenty święte. W nich sam Bóg przychodzi do człowieka, lecz człowiek pomaga Mu w tym, dając swój czas, swoje siły, swoje życie. Sakrament tym właśnie jest: wejściem niegodnego słabego człowieka w szczególną relację z Bogiem, który zaprasza go do siebie. A Bóg zawsze wie, co robi i nie myli się w swoich planach.

MODLITWA: Boże dziękuję Ci za to, że mnie, niegodnego człowieka czynisz częścią swego boskiego planu zbawienia. Dziękuję, że przez chrzest święty dajesz mi udział w swoim boskim życiu. Amen

 

Powrót do strony Komentarz do Ewangelii wg. św. Mateusza

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!