1. pl
  2. en

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)

31 stycznia 2024

Mt 4, 12-17

Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia) - Mt 4, 12-17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Pole działalności
12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan!
16 Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.
17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

 

KOMENTARZ

Zauważmy, że miejsce, w którym Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność nie cieszy się dobrą sławą. Choć jest to część Izraela, a zatem część ziemi Narodu Wybranego, to jednak w oczach wielu ludzi traktowana jest jako ta gorsza. Przydomek „Galilea pogan” nie bierze się znikąd, lecz kształtuje się przez wieki poprzez różne uwarunkowania społeczne, polityczne, religijne. Nie będziemy tu robić historycznej analizy tego pojęcia, skupimy się na Jezusie, który idzie do tych ludzi, do dzieci Bożych, których Bóg też wybrał i których wciąż kocha. Jezus nie ulega jakimś stereotypom, nie segreguje ludzi na lepszych czy gorszych, nie nazywa nikogo poganinem, nie przekreśla żadnej osoby w oczach Bożych. Może się zdarzyć, że ktoś, kto jest chrześcijaninem, moim bratem w wierze, rzeczywiście żyje gdzieś „na pograniczu’ między wiarą, a niewiarą, nie zachowując się do końca tak, jak powinien chrześcijanin. Najłatwiejsze zawsze będzie odsunięcie się od niego, zostawienie i osądzenie. Takich ludzi łatwo zapchnąć na margines, gdyż są ku temu konkretne powody, przede wszystkim w postaci nienawrócenia. Z takimi ludźmi łatwo jest się porównywać i czynić lepszym od nich, gdyż nie maja oni takiej siły wiary i takiej pobożności jak my. A Jezus właśnie do nich idzie jako pierwszym ogłasza dobrą nowinę o Królestwie Bożym, jako pierwszych motywuje, zachęcając do nawrócenia. Jako pierwszym przynosi nadzieje! Bo tym właśnie jest nawrócenie: przywróceniem nadziei na lepsze, piękniejsze życie i jest daniem kolejnej szansy, by z ciemności grzechu przedostać się do światła zbawienia.

Stąd porównanie zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza, odnosząc się do przejścia z mroku do światła. Jezus nie boi się wejść w ten mrok, by pomóc człowiekowi znaleźć drogę, by wskazać światło, które rozproszy ciemności zwątpienia. Jezus jest właśnie tą nadzieją, która przychodzi do nędzy życia ludzkiego z dobrą nowiną o tym, że Bóg nie gorszy się ludzką niewiernością, że daje kolejną szansę, która jest nadzieją dal nas słabych i grzesznych.

MODLITWA: Jezu, mój Wybawicielu! Dziękuję ci, że wchodzisz ze swoim światłem w ciemność mojej słabości, by wskazać mi drogę i dać duszy nadzieję na życie wieczne, które obiecujesz. Amen

 

Powrót do strony Komentarz do Ewangelii wg. św. Mateusza

© Milosierni.com 2023

Milosierni13@gmail.com

(+1) 908 476 1477

"Jako więc wybrańcy Boży- święci i umiłowani- obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość," (Kol 3,12)  

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wysylam
Wysylam
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!